אמנת שירות

מוצרים מרופדים
רשת ביתילי מתחייבת לתקן כל פגם ברהיט (או חלק מרהיט) ששווק על ידה ואשר נובע מפגם בחומר או בהליך הייצור, הכל בכפוף וכאמור בתנאי האחריות רשת ביתילי מתחייבת לבצע את התיקון הנדרש ו/או להחליף את הדרוש החלפה, לפי הצורך, כפי שתקבע רשת ביתילי, ללא תמורה עבור העבודה ו/או החומרים הדרושים, הכל כאמור ובכפוף לתנאי האחריות.

תנאי האחריות
האחריות הנה לתקופה של שנה וכפופה לתנאים הבאים:
הפגם לא נגרם כתוצאה מהובלה, מהרכבה או מטיפול ע”י גורם לא מוסמך או מטיפול בחומר לא מתאים או פגום או כתוצאה של כח עליון או ממים, אש, חבלה, שבר או פגיעה מכוונת או שאינה מכוונת במוצר וכו`.
השימוש ברהיטים ובחלקיהם היה סביר ונעשה בהתאם להוראות השימוש של ביתילי (הרצ”ב).לא נעשה ניסיון תיקון על ידי גורם כלשהו מלבד נציג מוסמך של ביתילי
לקונה יש טופס הזמנה קבלה / חשבונית של אחת מחנויות רשת ביתילי ותעודת אחריות חתומה בידי גורם מוסמך של החברה.
הרהיט לא נקנה מתצוגת חנות או כמוצר סוג ב` או במסגרת מכירת עודפים.
פגם אינו נובע מבלאי סביר עקב שימוש רגיל.
תעודת האחריות היא על המוצרים המשווקים על ידי ביתילי בלבד.
תעודת האחריות היא לשימוש ביתי בלבד ולא לשימוש מסחרי או לשימוש בבתי עסק ובתי מלון.
במקרה ויש צורך בהחלפת המוצר והמוצר לא משווק יותר, יוחלף המוצר במוצר דומה במקרה ולא מתאפשרת החלפה יובא בחשבון משך זמן השימוש במוצר עד קלקולו או עד גילוי הפגם וזאת לצורך החזר כספי.
לביתילי הזכות לבחור בין תיקון להחלפת רהיט או חלק ממנו לבין החזר תשלום או החזר תשלום חלקי, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ביתילי
במוצרי רפידה: האחריות אינה כוללת את בדי הריפוד או העור.
תוקף האחריות על בדי ריפוד ועורות הנו לשנה אחת ובכפוף לשימוש סביר שנעשה במוצר.
בכל מקרה כפופה האחריות על בדי הריפוד והעורות לתנאים הכלליים בגוף תעודת האחריות.
תקופת האחריות
מתאריך אספקת הרהיט לבית הלקוח או מועד חתימת תעודת אחריות זו על ידי נציג החברה – המוקדם מביניהם. בשום מקרה לא יהיה פיצוי על נזק תוצאתי או על הוצאות נלוות או הפסד כספי נלווה והחברה לא תישא בכל אחריות אחרת, בין מפורשת ובין משתמעת.

תקפות התעודה
תקפות התעודה חלה על מי ששמו וכתובתו מצוינים בתעודה ועל שימושו במוצר בלבד, והזכויות לפי תעודה זו אינן ניתנות להסבה.

רשת ביתילי משקיעה מאמצים רבים, על מנת לטפל ולתת מענה איכותי, אמיתי ומקצועי לכלל לקוחותיה. חשיבות שביעות רצונות של הלקוח הינו בראש מעינייה של חברת ביתילי – המרענן של הבית.
אנו מתחייבים לתת מענה לכל פנייה בתוך 72 שעות מרגע הגעתה. נשמח לשרתיכם בכל עת !